Studio FP bezit volgende accreditaties:

KMO Portfeuille

Studio FP is erkend door de Vlaamse overheid als dienstverlener inzake opleidingen. Onze opleidingen worden dan ook gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Voor meer informatie www.kmo-portefeuille.be.

FSMA

Studio FP werd geaccrediteerd door de FSMA met als accreditatienummer 500005 A-B

ITAA

(Voorheen BIBF en EIB) – Voor elke opleiding die in aanmerking komt wordt telkens de erkenning aangevraagd. Erkenningsnummer verandert per opleiding