Steeds meer particulieren vragen om gepersonaliseerd advies voor zowel hun zakelijk als hun privé vermogen en de combinatie van deze. Om aan deze vraag tegemoet te komen ontwikkelde Studio FP het programma Postgraduaat Advisor of Personal Financial Planning.

In  samenwerking met Flanders Business School (By KU LEUVEN) organiseren wij deze opleiding die vaktechnische kennis rond opbouw, overdracht, beheer en bescherming van het persoonlijk vermogen  koppelt aan praktijkgerichte toepassingen. Dit programma heeft een uniek aanbod in zijn bundeling van diverse materies. Het verenigt fiscale, financiële en juridisch relevante topics in één opleiding.

Inschrijven

 • bankiers
 • verzekeringsmakelaars
 • boekhouders / accountants
 • personal / private bankers
 • juridische adviseurs
 • (onafhankelijke) financiële adviseurs
 • vermogensbeheerders

Toelatingsvoorwaarden

Een minimale vooropleiding hoger onderwijs of relevante praktijkervaring op het vlak van beleggingen, fiscaliteit, verzekeringen of kredieten is aangewezen maar niet vereist. Het programma richt zich tot adviseurs die klanten begeleiden met een vermogen tussen € 250.000 en € 1.500.000.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 25.

Het verhogen van de vaktechnische bagage van de financiële adviseur op het vlak van beheer, bescherming en overdracht van het persoonlijk vermogen.
Diegene die de opleiding met vrucht heeft doorlopen, moet in staat zijn om:

 • een basisinventaris op te maken van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven van de particulier
 • een kritische analyse te maken van de vermogens- en cashflowsituatie : risico, liquiditeit en solvabiliteit
 • een samenhangend toekomstplan uit te werken voor de particulier, rekening houdend met aspecten van beleggingen, sociale zekerheid, verzekeringen, fiscaliteit, vennootschapsstructuren en successieregelingen
 • de particulier bij te staan en te adviseren om de doelstelling, uitgaande van het toekomstplan, te realiseren

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • inleiding tot financiële planning
 • sociale zekerheid en pensioenopbouw
 • verzekeringsproducten en hun fiscale behandeling
 • aanvullende bedrijfsplannen (groepsverzekering, pensioenfondsen, bedrijfsleidersverzekering
 • fiscaliteit: personenbelasting (incl. fiscale behandeling van hypothecaire leningen) en basis vennootschapsbelasting
 • successieplanning
 • beleggingsverzekeringen
 • economische en fiscale aspecten van vastgoed
 • roerende waarden en het beheer van een beleggingsportefeuille
 • vennootschappen en vennootschapsfiscaliteit
 • waarderingsmethodes voor vennootschappen
 • commerciële organisatie
 • praktijkoefeningen

Voor meer gedetailleerde inhoud, kan u doorklikken op de lesdagen.

 • Les 1 : Inleiding tot PFP – woensdag 21 september 2022
 • Les 2 : Inventaris van het vermogen + Praktijkcases – woensdag 5 oktober 2022
 • Les 3 : Personenbelasting + basis vennootschapsbelasting – woensdag 19 oktober 2022
 • Les 4 : Sociale zekerheid, pensioenopbouw en verzekeringen – woensdag 26 oktober 2022
 • Les 5 : 1e inhoudelijke toets + Praktijkcases – woensdag 16 november 2022
 • Les 6 : Huwelijksvermogens- en erfrecht – woensdag 30 november 2022
 • Les 7 : Registratierechten, erfbelasting en successieplanning – woensdag 14 december 2022
 • Les 8 : Beleggingsverzekeringen – woensdag 11 januari 2023
 • Les 9 : 2e inhoudelijke toets + Praktijkcases successie – woensdag 25 januari 2023
 • Les 10 : Vennootschapen juridisch-fiscaal + actua vennootschapswetgeving – woensdag 8 februari 2023
 • Les 11 : Vennootschappen waardebepaling – woensdag 22 februari 2023
 • Les 12 : Roerend vermogen en kapitaalmarkten – woensdag 8 maart 2023
 • Les 13 : Asset allocatie en beleggingsadvies – woensdag 22 maart 2023
 • Les 14 : Onroerend vermogen juridisch-fiscaal – woensdag 19 april 2023
 • Les 15 : Onroerend vermogen economisch – woensdag 3 mei 2023
 • Les 16 : 3e inhoudelijke toets + Praktijkcases – woensdag 17 mei 2023
 • Les 17 : Commerciële approach – woensdag 31 mei 2023
 • Examen: mondelinge verdediging groepswerk – woensdag 14 juni 2023

Tijdens de opleiding worden voortdurend theoretische uiteenzettingen met praktijkvoorbeelden afgewisseld. Van de deelnemers wordt dan ook een actieve medewerking verwacht.

Alle docenten zijn in hun professioneel leven dagelijks bezig met de materie. Zij zullen u een boeiende opleiding geven van de onderwerpen waardoor u kan rekenen op een afstemming van kennis en ervaring. De vermelding van deze docenten is steeds onder voorbehoud afhankelijk van hun beschikbaarheid.

Alain Van Geel (Tiberghien advocaten)

Christophe Petitjean (Rental Value)

Freddy Van den Spiegel (VUB)

Hanne Martens (Cazimir)

Jo Stremersch (Stremersch, Van Broekhoven & Partners)

Ludo Demeulenaere (Lievens & Co)

Muriëlle Gijbels (Tiberghien advocaten)

Paul Roels (Procrea Consult)

Paul Van Eesbeeck (Vereycken & Vereycken)

Paul Van Heurck (Stremersch, Van Broekhoven & Partners)

Rik Smet (Universiteit Antwerpen)

Rosanne Van Gael (Cazimir)

Steve Van Uytbergen (FBS)

Tom Vanraes (Sherpa Law)

Het programma voorziet in talrijke praktijkoefeningen en vergt een dynamische inzet van de deelnemers.

Tijdens het traject en op het einde van de opleiding zal de deelnemer beoordeeld worden. De quotering zal gebeuren aan de hand van 3 inhoudelijke toetsen doorheen het jaar én een uitgewerkte gevalstudie, die nadien nog inhoudelijk wordt verdedigd voor een jury. De deelnemers die slagen voor de opleiding bekomen het certificaat van Postgraduaat Advisor of Personal Financial Planning.

Data en concept

Het programma omvat 102 contacturen gespreid over 17 opleidingsdagen.

De nieuwe opleiding start op 21 september 2022. De sessies gaan door op woensdagen, telkens van 13.00 tot 20.00 uur.

Data: 21 september 2022, 5, 19 en 26 oktober 2022, 16 en 30 november 2022, 14 december 2022, 11 en 25 januari 2023, 8 en 22 februari 2023, 8 en 22 maart 2023, 19 april 2023, 3 en 17 mei 2023, 31 mei 2023 en tenslotte 14 juni 2023.

Tijdens de schoolvakanties (herfst-, kerst-, krokus-, paas-, en zomervakantie) wordt er geen les gegeven.

Plaats

Campus Flanders Business School
Sint-Katelijnevest 26-28
2000 Antwerpen

Deelnamekosten

5.990 euro, vrijgesteld van BTW. Hierin zijn documentatie, uitgebreid boekenpakket, examens, koffiepauzes en lunch inbegrepen.

Flanders Business School en Studio FP genieten van een erkenning als opleidingsverstrekker door het Agentschap Innoveren en Ondernemen in het kader van KMO-portefeuille-tussenkomsten. U kan dus aanspraak maken op een subsidiëring door de Vlaamse Overheid. Voor KMO’s geldt een tussenkomst per opleiding van 30% (met een maximum van 7.500 €/jaar), middelgrote ondernemingen ontvangen een tussenkomst van 20% (met een maximum van 7.500 €/jaar).

Inschrijven

De uiterste inschrijvingsdatum is 16 september 2022.

Als blijkt dat u niet aan de opleiding kunt deelnemen, annuleert u schriftelijk (per mail).

 • Meer dan 10 dagen vóór de start van de opleiding betaalt u 65 euro vaste inschrijvings- en dossierkosten.
 • Vanaf 10 dagen vóór de start betaalt u 10% van de inschrijvingsprijs, na de start blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Erkenningen

FBS (500121 A-B) en Studio FP ( 500005 A-B) zijn erkend bij FSMA als opleidingsverstrekker van bijscholing in bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsmateries.

FBS en Studio FP zijn tevens erkend bij het ITAA (Voorheen BIBF en IAB) in de hoedanigheid van vormingsoperator voor permanente vorming.

Algemene voorwaarden