Steeds meer particulieren vragen om gepersonaliseerd advies voor zowel hun zakelijk als hun privé vermogen en de combinatie van deze. Om aan deze vraag tegemoet te komen ontwikkelde Studio FP het programma Postgraduaat Advisor of Personal Financial Planning.

In  samenwerking met Flanders Business School (By KU LEUVEN) organiseren wij deze opleiding die vaktechnische kennis rond opbouw, overdracht, beheer en bescherming van het persoonlijk vermogen  koppelt aan praktijkgerichte toepassingen. Dit programma heeft een uniek aanbod in zijn bundeling van diverse materies. Het verenigt fiscale, financiële en juridisch relevante topics in één opleiding.

Inschrijven

 • bankiers
 • verzekeringsmakelaars
 • boekhouders / accountants
 • personal / private bankers
 • juridische adviseurs
 • (onafhankelijke) financiële adviseurs
 • vermogensbeheerders

Toelatingsvoorwaarden

Een minimale vooropleiding hoger onderwijs of relevante praktijkervaring op het vlak van beleggingen, fiscaliteit, verzekeringen of kredieten is aangewezen maar niet vereist. Het programma richt zich tot adviseurs die klanten begeleiden met een vermogen tussen € 250.000 en € 1.500.000.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 25.

Het verhogen van de vaktechnische bagage van de financiële adviseur op het vlak van beheer, bescherming en overdracht van het persoonlijk vermogen.
Diegene die de opleiding met vrucht heeft doorlopen, moet in staat zijn om:

 • een basisinventaris op te maken van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven van de particulier
 • een kritische analyse te maken van de vermogens- en cashflowsituatie : risico, liquiditeit en solvabiliteit
 • een samenhangend toekomstplan uit te werken voor de particulier, rekening houdend met aspecten van beleggingen, sociale zekerheid, verzekeringen, fiscaliteit, vennootschapsstructuren en successieregelingen
 • de particulier bij te staan en te adviseren om de doelstelling, uitgaande van het toekomstplan, te realiseren

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • inleiding tot financiële planning
 • sociale zekerheid en pensioenopbouw
 • verzekeringsproducten en hun fiscale behandeling
 • aanvullende bedrijfsplannen (groepsverzekering, pensioenfondsen, bedrijfsleidersverzekering
 • fiscaliteit: personenbelasting (incl. fiscale behandeling van hypothecaire leningen) en basis vennootschapsbelasting
 • successieplanning
 • beleggingsverzekeringen
 • economische en fiscale aspecten van vastgoed
 • roerende waarden en het beheer van een beleggingsportefeuille
 • vennootschappen en vennootschapsfiscaliteit
 • waarderingsmethodes voor vennootschappen
 • commerciële organisatie
 • praktijkoefeningen

Voor meer gedetailleerde inhoud, kan u doorklikken op de lesdagen.

 • Les 1 : Inleiding tot PFP – woensdag 22 september 2021
 • Les 2 : Inventaris van het vermogen + Praktijkcases – woensdag 6 oktober 2021
 • Les 3 : Personenbelasting + basis vennootschapsbelasting – woensdag 20 oktober 2021
 • Les 4 : Sociale zekerheid, pensioenopbouw en verzekeringen – woensdag 27 oktober 2021
 • Les 5 : 1e inhoudelijke toets + Praktijkcases – woensdag 17 november 2021
 • Les 6 : Huwelijksvermogens- en erfrecht – woensdag 1 december 2021
 • Les 7 : Registratierechten, erfbelasting en successieplanning – woensdag 15 december 2021
 • Les 8 : Beleggingsverzekeringen – woensdag 12 januari 2022
 • Les 9 : 2e inhoudelijke toets + Praktijkcases successie – woensdag 26 januari 2022
 • Les 10 : Vennootschapen juridisch-fiscaal + actua vennootschapswetgeving – woensdag 9 februari 2022
 • Les 11 : Vennootschappen waardebepaling – woensdag 23 februari 2022
 • Les 12 : Roerend vermogen en kapitaalmarkten – woensdag 9 maart 2022
 • Les 13 : Asset allocatie en beleggingsadvies – woensdag 23 maart 2022
 • Les 14 : Onroerend vermogen juridisch-fiscaal – woensdag 20 april 2022
 • Les 15 : Onroerend vermogen economisch – woensdag 4 mei 2022
 • Les 16 : 3e inhoudelijke toets + Praktijkcases – woensdag 18 mei 2022
 • Les 17 : Commerciële approach – woensdag 1 juni 2022
 • Examen: mondelinge verdediging groepswerk – woensdag 15 juni 2022

Tijdens de opleiding worden voortdurend theoretische uiteenzettingen met praktijkvoorbeelden afgewisseld. Van de deelnemers wordt dan ook een actieve medewerking verwacht.

Alle docenten zijn in hun professioneel leven dagelijks bezig met de materie. Zij zullen u een boeiende opleiding geven van de onderwerpen waardoor u kan rekenen op een afstemming van kennis en ervaring. De vermelding van deze docenten is steeds onder voorbehoud afhankelijk van hun beschikbaarheid.

Alain Van Geel (Tiberghien advocaten)

Christophe Petitjean (Rental Value)

Christophe Van Olmen (YouCtrl)

Freddy Van den Spiegel (VUB)

Hanne Martens (Cazimir)

Jo Stremersch (Stremersch, Van Broekhoven & Partners)

Ludo Demeulenaere (Lievens & Co)

Muriëlle Gijbels (Tiberghien advocaten)

Paul Roels (Procrea Consult)

Paul Van Eesbeeck (Vereycken & Vereycken)

Paul Van Heurck (Stremersch, Van Broekhoven & Partners)

Rik Smet (Universiteit Antwerpen)

Rosanne Van Gael (Cazimir)

Steve Van Uytbergen (FBS)

Tom Vanraes (Sherpa Law)

Het programma voorziet in talrijke praktijkoefeningen en vergt een dynamische inzet van de deelnemers.

Tijdens het traject en op het einde van de opleiding zal de deelnemer beoordeeld worden. De quotering zal gebeuren aan de hand van 3 inhoudelijke toetsen doorheen het jaar én een uitgewerkte gevalstudie, die nadien nog inhoudelijk wordt verdedigd voor een jury. De deelnemers die slagen voor de opleiding bekomen het certificaat van Postgraduaat Advisor of Personal Financial Planning.

Data en concept

Het programma omvat 102 contacturen gespreid over 17 opleidingsdagen.

De nieuwe opleiding start op 22 september 2021. De sessies gaan door op woensdagen, telkens van 13.00 tot 20.00 uur.

Data: 22 september 2021, 6, 20 en 27 oktober 2021, 17 november 2021, 2 en 15 december 2020, 12 en 26 januari 2022, 9 en 23 februari 2022, 9 en 23 maart 2022, 20 april 2022, 4 en 18 mei 2022 en 1 en 15 juni 2022.

Tijdens de schoolvakanties (herfst-, kerst-, krokus-, paas-, en zomervakantie) wordt er geen les gegeven.

Plaats

Campus Flanders Business School
Sint-Katelijnevest 26-28
2000 Antwerpen

Deelnamekosten

5.990 euro, vrijgesteld van BTW. Hierin zijn documentatie, uitgebreid boekenpakket, examens, koffiepauzes en lunch inbegrepen.

Flanders Business School en Studio FP genieten van een erkenning als opleidingsverstrekker door het Agentschap Innoveren en Ondernemen in het kader van KMO-portefeuille-tussenkomsten. U kan dus aanspraak maken op een subsidiëring door de Vlaamse Overheid. Voor KMO’s geldt een tussenkomst per opleiding van 30% (met een maximum van 7.500 €/jaar), middelgrote ondernemingen ontvangen een tussenkomst van 20% (met een maximum van 7.500 €/jaar).

Inschrijven

De uiterste inschrijvingsdatum is 16 september 2021.

Als blijkt dat u niet aan de opleiding kunt deelnemen, annuleert u schriftelijk (per mail).

 • Meer dan 10 dagen vóór de start van de opleiding betaalt u 65 euro vaste inschrijvings- en dossierkosten.
 • Vanaf 10 dagen vóór de start betaalt u 10% van de inschrijvingsprijs, na de start blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Erkenningen

FBS (500121 A-B) en Studio FP ( 500005 A-B) zijn erkend bij FSMA als opleidingsverstrekker van bijscholing in bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsmateries.

FBS en Studio FP zijn tevens erkend bij het ITAA (Voorheen BIBF en IAB) in de hoedanigheid van vormingsoperator voor permanente vorming.

Algemene voorwaarden