Successieplanning

Deel 1: HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

  • Primair huwelijksstelsel
  • Secundair huwelijksstelsel
  • Het huwelijkscontract (Het wettelijk stelsel, Algehele gemeenschap , Scheiding van goederen)
  • Ontbinding, vereffening en verdeling van de huwelijksgoederen gemeenschap
  • Wettelijke samenwoning, feitelijke samenwoning en samenlevingscontracten

Deel 2: ERFRECHT – SCHENKINGEN – TESTAMENTEN

  • Reserve vs beschikbaar deel
  • Wettelijke devolutie
  • Wettelijke devolutie zonder langstlevende
  • Wettelijke devolutie met langstlevende
  • Aanstellen legataris – erfrechtelijk reserve

Fictieve massa – inbreng – inkorting

Eindtermen

Kennis van de begrippen belangrijk in het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, bij schenkingen en testamenten. Inzicht in de onderlinge verbanden tussen het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten. Verwerven van geïntegreerde kennis van de registratie- en successierechten, met het besef dat er dikwijls een link bestaat met het burgerlijk recht.