Na de opleiding Postgraduaat Advisor of Personal Financial Planning, kan u een specialisatiejaar Masterclass Personal Financial Planning volgen. Deze opleiding richt zich tot eenieder die advies inzake persoonlijke financiële planning wil verstrekken aan vermogend cliënteel.  Waar de opleiding Advisor de deelnemers aanleert om de problematiek van vermogende klanten multidisiciplinair te benaderen en te begrijpen, bouwt de Masterclass daar verder op voort.  Deelnemers worden op het einde van de opleiding geacht zelfstandig de problematiek van het vermogend cliënteel te inventariseren, analyseren en adviseren alsook de oplossingen  te verdedigen ten opzichte van de specialisten die de klant omringen (accountant, private banker, notaris, fiscalist,…). Bovendien wordt in de Masterclass ook de buitenlandse aspecten (vakantiewoningen, internationale tewerkstelling, internationale successieplanning,…) van vermogend cliënteel vanuit Belgisch perspectief belicht.

 • personal en private bankers
 • verzekeringsmakelaars
 • accountants
 • revisoren
 • advocaten
 • juridische adviseurs
 • estate planners

Toelatingsvoorwaarden

De deelnemers hebben het eerste jaar Advisor of Personal Financial Planning met vrucht doorlopen en hebben bij voorkeur reeds relevante praktijkervaring op het vlak van beleggingen en financiële markten, fiscaliteit, burgerlijk recht en handelsrecht.

Het jaar van de Masterclass PFP heeft als doel het uitdiepen van de basiskennis met het oog op het individueel uitwerken van complexe gevalstudies.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 25.

Diegene die de opleiding met vrucht heeft doorlopen, moet in staat zijn tot :

 • het opmaken van een inventaris van het vermogen van de vermogende particulier
 • het kritisch analyseren van de vermogens- en cashflowsituatie van de vermogende particulier
 • het uitwerken van een toekomstplan voor de vermogende particulier gebruik makend van het assortiment juridische, financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten
 • het begeleiden en adviseren van de vermogende particulier omtrent de inkomens- en vermogensstructurering aan de hand van dit toekomstplan
 • Individueel uitwerken van complexe gevalstudies

Een meer gedetailleerde inhoud kan u opvragen bij Severine Jacobs, severine.jacobs@studio-fp.be.

 1. Antiwitwaswetgeving en ethiek
  Les 1: Donderdag 3 oktober 219
 2. Vennootschapsfiscaliteit
  Les 2: Donderdag 17 oktober 2019
 3. Praktijkstudie financiële planning
  Les 3: Donderdag 7 november 2019
 4. Vennootschappen: waarderen en overdracht van familiale ondernemingen
  Les 4: Donderdag 21 november 2019
 5. IPR en Internationale Successieplanning
  Les 5: Donderdag 5 december 2019
 6. Internationale fiscale planning en salary split
  Les 6: Donderdag 19 december 2019
 7. Vennootschappen en nieuwe vennootschapswetgeving
  Les 7: Donderdag 16 januari 2020
 8. Praktijk businesscases vennootschappen
  Les 8: Donderdag 30 januari 2020
 9. Asset Allocation
  Les 9: Donderdag 13 februari 2020
 10. Successieplanning actualia
  Les 10: Donderdag 5 maart 2020
 11. Praktijkstudie financiële planning
  Les 11: Donderdag 19 maart 2020
 12. Vastgoed structuren
  Les 12: Donderdag 2 april 2020
 13. Praktijkstudie financiële planning
  Les 13: Donderdag 30 april 2020
 14. Actualia fiscaliteit
  Les 14: Donderdag 14 mei 2020
 15. Praktijkstudie financiële planning
  Les 15: Donderdag 28 mei 2020
 16. Examen: verdediging paper – donderdag 11 juni 2020

Tijdens de opleiding worden voortdurend theoretische uiteenzettingen met praktijkvoorbeelden afgewisseld. Van de deelnemers wordt dan ook een actieve medewerking verwacht

Alle docenten zijn in hun professioneel leven dagelijks bezig met de materie. Zij zullen u een boeiende update geven van de onderwerpen waardoor u kan rekenen op een afstemming van kennis en ervaring. Meer info vindt u bij de verschillende opleidingsdagen.

De vermelding van deze docenten is steeds onder voorbehoud afhankelijk van hun beschikbaarheid.

Alain Claes (SHERPA LAW)

Alain Van Geel (Tiberghien advocaten)

Bruno Peeters (Universiteit Antwerpen)

Ferdy Foubert (KPMG)

Gert De Greeve (Van Havermaet)

Gert Van den Berg (RSM Belgium)

Jo Stremersch (Stremersch, Van Broekhoven & Partners)

Luc Van Liedekerke (KU Leuven)

Ludo Lievens (Lievens & Co)

Muriëlle Gijbels ((Tiberghien advocaten)

Raf Bogaerts (Cofra)

Steve Van Uytbergen

Tom Vanraes (Sherpa Law)

Wim Vermeulen (Cazimir)

Examen/attest
De quotering zal gebeuren aan de hand van een individueel uitgewerkte gevalstudie. Ook de inbreng in de werksessies zal in de evaluatie betrokken worden. Diegenen die regelmatig de uiteenzettingen bijwonen, actief aan de werksessies deelnemen en slagen in de examens, verwerven getuigschrift Masterclass Financial Planner.

Examinatoren : externe vakjury

Erkenningen
FBS (500121 A-B) en Studio FP ( 500005 A-B) zijn erkend bij FSMA als opleidingsverstrekker van bijscholing in bank- en beleggingsdiensten en verzekeringsmateries.

FBS en Studio FP zijn tevens erkend bij het IAB in de hoedanigheid van vormingsoperator voor permanente vorming.

Elke opleidingsdag wordt ook apart erkend door het BIBF als zijnde seminarie, georganiseerd door erkende beroepsverenigingen.

Het programma Masterclass Personal Financial Planning loopt over 1 jaar. De modules in de Advisor of Personal Financial Planning bieden een grondige theoretische basisopleiding, de opbouw van parate kennis. Het jaar van de Masterclass Personal Financial Planning heeft als doel het uitdiepen van de basiskennis met het oog op het individueel uitwerken van complexe gevalstudies.

Inhoud

Module Ethiek en anti witwas wetgeving
Module Financiële planning
Module Fiscale planning
Module Internationale planning
Module Vastgoed en vastgoedstructuren
Module Financiële beleggingen
Module Vennootschappen en zakelijke waarden
Module Praktijkoefeningen

Examen

Data en concept
Het programma omvat 90 contacturen gespreid over 15 opleidingsdagen.

Het nieuwe programma van de Masterclass start (onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen) op 3 oktober 2019. De cursussen zullen gedoceerd worden op donderdagen, telkens van 13.00 tot 20.30 uur.

Data van de sessies : 3 en 17 oktober 2019, 7 en 21 november 2019, 5 en 19 december 2019, 16 en 30 januari 2020, 13 februari 2020, 5 en 19 maart 2020, 2 en 30 april 2020, 14 en 28 mei 2020.

Plaats
Campus Flanders Business School
Sint-Katelijnevest 26-28
2600 Antwerpen

Deelnamekosten
4.995 euro, vrijgesteld van BTW. Hierin zijn documentatie, boekenpakket, examens, koffiepauzes en lunch inbegrepen.

Flanders Business School geniet van een erkenning als opleidingsverstrekker door het Agentschap Innoveren en Ondernemen in het kader van KMO-portefeuille-tussenkomsten. U kan dus aanspraak maken op een subsidiëring door de Vlaamse Overheid. Voor KMO’s geldt een tussenkomst per opleiding van 30% (met een maximum van 7.500 €/jaar), middelgrote ondernemingen ontvangen een tussenkomst van 20% (met een maximum van 7.500 €/jaar).

Inschrijvingen
U kan zich inschrijven per mail door uw gegevens, gegevens werknemer/vennootschap, CV, facturatiegegevens én kopij diploma Advisor of Personal Financial Planning door te geven aan Severine Jacobs op severine.jacobs@studio-fp.be.

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 september 2019.

Als blijkt dat u niet aan de opleiding kunt deelnemen, annuleert u schriftelijk (per fax of per e-mail).

 • Meer dan 10 dagen vóór de start van de opleiding betaalt u 65 euro vaste inschrijvings- en dossierkosten.
 • Vanaf 10 dagen vóór de start betaalt u 10% van de inschrijvingsprijs, na de start blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.