Studio FP

Studio FP verzorgt sinds jaren opleidingen in het vakdomein Persoonlijke Financiële Planning.

Het is onze uitdaging om tegemoet te komen aan alle opleidingsnoden inzake persoonlijke financiële planning.

Door het aanbieden van opleidingen die vaktechnische kennis rond opbouw, overdracht, beheer en bescherming van het persoonlijk vermogen koppelt aan praktijkgerichte toepassingen, wil Studio FP iedereen voorbereiden om hun klanten op een gerichte en allesomvattende manier bij te staan.

Studio FP is bijzonder geschikt als uw partner in opleidingen om volgende redenen:

  • Studio FP heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring met opleidingen inzake financiële planning op de Belgische markt en is daarom dan ook uitgegroeid tot marktleider;
  • Studio FP heeft momenteel ongeveer 2000 Advisors in Personal Financial Planning en 800 Planners in Personal Financial Planning opgeleid;
  • De oprichters en bestuurders van Studio FP staan in de markt bekend als de grondleggers van het begrip Persoonlijke Financiële Planning in België;
  • De opleidingen van Studio FP worden erkend door FSMA, BIBF en IAB;
  • Het lesgeverscorps bestaat uit praktijkmensen enerzijds en professoren anderzijds, om een optimale mix tussen praktijk en theorie te bekomen.
  • Elke lessenreeks bevat een aantal praktijksessies waarbij cases uit praktijkervaring worden behandeld. Dit geeft de cursist een duidelijk beeld hoe financiële planning aan de klant wordt aangebracht.