Meer en meer worden boekhouders, accountants en financiële adviseurs door hun klanten verzocht om hen bij te staan bij het uitwerken van pensioenplanning of successieplanning. Vaak beoogt de klant ondersteuning in de opmaak van zijn persoonlijk financieel plan.

Om u als dienstverlener beter te wapenen biedt Studio FP in samenwerking met Stremersch, Van Broekhoven & Partners en Acerta u een 4-daagse basisopleiding aan op het gebied van persoonlijke financiële planning. De sessies hebben tot doel u kennis te laten maken met alle aspecten van financiële planning, zoals pensioenvorming, vastgoedinvesteringen, succesieplanning enz. om uw klanten op deze domeinen adequaat advies te kunnen verstrekken.

Door de inwerkingtreding van de wet van 25 april 2014 is het verlenen van advies in kader van financiële planning bovendien streng gereglementeerd. Stremersch, Van Broekhoven en Partners (SVBP) kan bogen op een jarenlange praktijkervaring en is één van de weinige partijen die in België erkend is voor het verlenen van onafhankelijke financiële planning. Studio FP is een zusterbedrijf van Stremersch, Van Broekhoven & Partners dat opleidingen in het kader van deze materies organiseert.

Inschrijven

Dag 1 : Inleiding – Jo Stremersch

 • Inleiding tot de principes van Financiële Planning
 • Wat is persoonlijke financiële planning
 • De toegevoegde waarde voor dienstverleners
 • Financiële planning aanbieden aan uw cliënteel

Dag 2 : Successieplanning – Jo Stremersch

 • Fiscale en juridische aspecten met nadruk op successie
 • Huwelijksvermogensrecht, erfrecht en fiscaal recht
 • Successieplanning

Dag 3 : Planning voor het onroerend vermogen – Wim Vermeulen

 • Fiscale en juridische aspecten met nadruk op het onroerend vermogen
 • Economische en fiscale aspecten van vastgoedstructuren zoals vruchtgebruik, opstal, e.a.

Dag 4 : Pensioenopbouw via de verschillende pijlers en beleggingen – Jo Stremersch

 • Roerende beleggingen en pensioenvorming
 • Beleggingsstrategie in het kader van vermogensuitbouw
 • Fiscale en juridische aspecten met nadruk op het roerend vermogen
 • Synthese & Case Study

Deze opleiding richt zich tot boekhouders, accountants en financiële dienstverleners die hun cliënteel een totale dienstverlening inzake hun persoonlijke financiën willen bieden.

Data komend traject (najaar 2019)

dag 1: 9 september 2019

dag 2: 23 september 2019

dag 3: 7 oktober 2019

dag 4: 21 oktober 2019

Locatie en uurrooster

Acerta Antwerpen (Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk). De sessies gaan door van 13.30 u tot 20.30 u. Er worden broodjes en koffie voorzien.

Deelnameprijs

1.750 euro excl. BTW inclusief cursusmateriaal, broodjesmaaltijd en koffie. Na inschrijving krijgt u een bevestigingsmail toegestuurd, incl. routebeschrijving.

Annulaties

Annulatie door de deelnemer: Dit gebeurt altijd schriftelijk (per mail) en is mogelijk tot 2 weken voor de start van de 4-daagse opleiding, nadien blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is wel toegelaten om een deelnemer te laten vervangen door een ander persoon.

Annulatie door Studio-FP: Wanneer minder dan 6 deelnemers zijn ingeschreven, wordt de opleiding geannuleerd. De reeds ingeschreven deelnemers worden hiervan per mail op de hoogte gebracht. Indien de opleiding reeds werd betaald door de deelnemer wordt het bedrag op de dag van de annulatie teruggestort.

Accreditatie

De sessies zijn erkend in het kader van de permanente vorming voor BIBF, IAB en deels voor FSMA. Elke deelnemer krijgt per opleidingsdag een aanwezigheidsattest.

Subsidiëring via KMO portefeuille

Studio Financiële Planning geniet van een erkenning als opleidingsverstrekker door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (DV.O105306) in het kader van KMO-portefeuille-tussenkomsten. U kan dus aanspraak maken op een subsidiëring door de Vlaamse Overheid. Voor KMO’s geldt vanaf januari 2020 een tussenkomst per opleiding van 30% (met een maximum van 7.500 €/jaar), middelgrote ondernemingen ontvangen een tussenkomst van 20% (met een maximum van 7.500 €/jaar).

 • Indien u nog niet eerder gebruik maakte van KMO-portefeuille dient u zich eerst te registreren als gebruiker. U volgt hiervoor de procedure vermeld op www.kmo-portefeuille.be – Hoe registreren en aanmelden.
 • Van zodra u beschikt over login-codes kan u de feitelijke subsidieaanvraag insturen. U volgt dan de procedure die u vindt op www.kmo-portefeuille.be bij “KMO-portefeuille voor ondernemers”, subtitel “Subsidies aanvragen en ontvangen”. De noodzakelijke codes en gegevens zal u terugvinden op de factuur die wij u bezorgen bij aanvang van de opleiding.
 • Let op: De subsidieaanvraag dient binnen de 14 dagen na de start van de opleiding ingestuurd te worden !! Het is in uw voordeel hiermee niet te wachten want na deze termijn vervalt uw recht op subsidie.

Informatie over praktische of inhoudelijke punten kan u bekomen bij Severine Jacobs op het nummer 03 205 10 20 of per mail severine.jacobs@studio-fp.be.