Studio FP heeft als opdracht bankagenten, verzekeringsmakelaars, accountants, advocaten, kortom alle financiële adviseurs te helpen en hen te ondersteunen bij hun zoektocht naar wetenschappelijk gefundeerde en praktijkrelevante kennis, waardoor ze beter kunnen functioneren in hun organisatie.

Door de toenemende schaalvoordelen van distributie van financiële producten in de financiële sector en de toegenomen informatiestromen naar de eindklant is de commerciële tussenpersoon (bankagent, makelaar,personal of  private banker, …) verplicht zich anders te positioneren.  Als louter verlengstuk van het commercieel apparaat waar hij voor staat wordt zijn rol uitgehold.  Hij dient zich te ontwikkelen tot financieel vertrouwenspersoon die meedenkt in de problematiek van de klant in functie van het productgamma van de financiële instelling.

Dit vergt dat er een upgrade van het commercieel discours moet worden gerealiseerd.  De inhoud van het klantengesprek moet vanuit een allesomvattende benadering worden ingevuld, niet langer vanuit een producttechnische benadering.  Bovendien laat de demografische samenstelling van de Belgische bevolking duidelijk zien dat er de komende 15 jaar heel wat kapitaal zal in beweging komen (pensioen, overdracht familiale ondernemingen, successie, ..).  Dit voedt een continue behoefte aan vorming en opfristrainingen.