Erfbelasting en successieplanning

DEEL 1: REGISTRATIERECHT

  • Algemene bepalingen
  • Huur, erfpacht en opstal
  • Verdelingen
  • Schenkingen

DEEL 2: ERFBELASTING

  • Erfbelasting en recht van overgang bij overlijden
  • Fictiebepalingen
  • Tarieven, vrijstellingen en verminderingen
  • Bijzondere tarieven voor familiale ondernemingen

Eindtermen

Kennis van de begrippen belangrijk in het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, bij schenkingen en testamenten. Inzicht in de onderlinge verbanden tussen het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten. Verwerven van geïntegreerde kennis van de registratie- en successierechten, met het besef dat er dikwijls een link bestaat met het burgerlijk recht.