Onroerend vermogen juridisch fiscaal

Deel 1: VERWERVING IN EIGEN NAAM

 • Fiscaliteit bij verwerving in eigen naam
 • Fiscaliteit bij beheer van onroerend goed (huuropbrengsten – intresten)

Deel 2: VERWERVING VIA VENNOOTSCHAP – PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

 • Wat is een patrimoniumvennootschap
 • Waarom een patrimoniumvennootschap
 • Oprichting
 • Voor-en nadelen
 • Einde van de patrimoniumvennootschap
 • Opstalrecht
 • Erfpacht
 • Splitsing vruchtgebruik / blote eigendom
 • Verwerving via conventionele onverdeeldheden
 • Alternatieven buiten de patrimoniumvennootschap

Deel 3: ONROERENDE LEASING

Eindtermen

De cursist is in staat om de (fiscale) gevolgen van een aankoop van onroerend goed, het behoud van onroerend goed en de verkoop van onroerend goed te evalueren, wanneer deze transactie gebeurt in eigen naam, dan wel in naam van een vennootschap. Verwerven van een basiskennis inzake structurering van vastgoed, cfr. erfpacht, vruchtgebruik en opstal op burgerrechtelijk als fiscaal vlak.