Onroerend vermogen economisch

Determinenten inzake return van vastgoed

Rendement en kosten van belegging in vastgoed

Diversifiëren bij belegging in vastgoed

Bespreking verschillende soorten beleggingsvastgoed

  • residentieel vastgoed
  • studentenflats
  • serviceflats
  • offices

Bespreking beleggingsconstructies zoals Bevaks en vastgoedcertificaten

Eindtermen

De cursist is in staat om de aan zijn cliënteel een deskundig advies te geven in het beleggen in vastgoed. Hij zal hierbij rekening moeten houden met het diversifiëren van het totale vermogen en rekening houden met rendement, kosten voor onderhoud en leegstand etc.