Vennootschappen economisch

Structuur en informatie van balans en resultatenrekening

Financieel-bedrijfseconomische kengetallen en aandachtspunten

Waarderen ondernemingen, via de courante waarderingsmethoden komen tot een gefundeerde waardering van diverse typen vennootschappen.

 • Inventarisatie
 • Formuleren doelstellingen
 • Analyse
 • Actie
 • Waardering
  • De financiële diagnose
  • Het begrip waardebepaling
  • Intrinsieke waarde
  • Economische waarde
  • Marktwaarde

Eindtermen

Van de cursist wordt verwacht dat hij een onderneming kan doorlichten aan de hand van balans en jaarrekening. Bovendien moet hij hieruit aandachtspunten kunnen afleiden en een economisch correcte waardebepaling kunnen opmaken adhv balans, jaarrekening en andere factoren zoals goodwill, bedrijfsvastgoed etc.