Fiscaliteit personenbelasting

Deel 1: Belastingplanning in België: krijtlijnen en beperkingen

 • Legaliteitsbeginsel
  Onderscheid belastingontduiking en ontwijking

Deel 2: Personenbelasting

 • Personenbelasting in het licht van de zesde staatshervorming
 • Personenbelasting in het licht van PFP – Structuur van de personenbelasting
 • Soorten inkomsten
 • Onroerende inkomste (Onderscheid eigen woning – andere woningen en Onderscheid particulier en beroepsmatig gebruik)
 • Roerende inkomsten
 • Diverse inkomsten
 • Beroepsinkomsten
 • Berekening van de belasting
 • Belastingverminderingen en –kredieten

Deel 3: Basis vennootschapsbelasting

 • Ondernemingsactiviteit
 • Vennootschapsbelasting: verwijzigingswetgeving
 • Belang wisselwerking personenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Recente wetswijzigingen

Eindtermen

Eindtermen Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan