Praktijkcases

Deel 1: PERSOONLIJKE FINANCIËLE PLANNING PRAKTISCH

PFP- De Beweging – Aanbodzijde

 • Adviseren wordt product
 • Dat advies gaat over het geheel
 • De klant zoekt transparantie
 • Een markt in expansie

PFP – De Beweging – Vraagzijde

De behoefte aan financiële planning

 • Het PFP-proces
 • Inventaris
 • Formuleren doelstellingen
 • Analyse
 • Actie

Deel 2: PRAKTIJKCASUS

 • Opmaak van een financieel plan (balansen en doelstellingen)
 • Analyse huidige situatie (vermogen en cashflow)
 • Analyse bij sinister (vermogen en cashflow)
 • Analyse bij pensioen (vermogen en cashflow)
 • Successieanalyse

Eindtermen

Eindtermen Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan