Inleiding tot Financiële Planning + praktijktoepassing

Deel 1: INLEIDING TOT PERSOONLIJKE FINANCIËLE PLANNING

 • Wat is persoonlijke financiële planning
 • Voor wie is persoonlijke financiële planning bedoeld
 • Hoe werkt een persoonlijk financieel plan
 • Privé vermogensbeheer of Persoonlijke Financiële Planning vanuit de vraagstelling in de praktijk
 • De opdrachtgever staat voor een keuze tussen specifiek en integraal advies
 • Diverse aspecten van financiële planning
 • Persoonlijke Financiële Planning in de levenscyclus

Deel 2: DE VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN VAN EEN FINANCIËLE PLANNING

 • Doel 1: Inkomensplanning en budgettering
 • Doel 2: Beleggen voor financiële onafhankelijkheid
 • Doel 3: Investeren met krediet in bedrijf en vastgoed
 • Doel 4: Het overdragen van het vermogen naar de volgende generatie
 • Doel 5: Meester blijven over de diverse risico’s

Deel 3: PRAKTIJKCASUS

Eindtermen

Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan.

Eindtermen

Deze module moet het de cursist duidelijk inzicht verschaffen in alle takken van een financiële planning en het feit dat deze onderling verbonden zijn. De cursist is in staat de toegevoegde waarde van een financiële planning advies duidelijk over te brengen. Hij weet welke aspecten of deelanalyses belangrijk zijn in de opmaak van een financieel plan.