2e inhoudelijke toets en praktijkcases successie

PRAKTIJKCASES SUCCESSIE

  • Cases op erfrechtelijke verdeling (zonder en met langstlevende, met algemeen legataris)
  • Cases op berekening van de successierechten
  • Praktijkcase toegespitst op successieanalyse en successieplanning

Eindtermen

Deze module moet de cursist in staat stellen om de theorie van alle aspecten van successie te kunnen toepassen. Zowel wat betreft het burgerrectelijk stuk over hoe de nalatenschap wordt verdeeld, alsook de berekening van de successierechten in de verschillende gewesten. Bovendien moeten zij specifieke situaties kunnen detecteren en hiervoor een degelijke successieplanning kunnen opmaken.