Asset Allocatie en beleggingsadvies

Deel 1: Financiële Asset Allocatie vrs. Integraal vermogensadvies

 • Financieel of integraal vermogensadvies
 • Alternatieve aanpak van diversificatie
 • Traditionele diversificatie in een portefeuille
 • Patrimoniale diversificatie

Deel 2: De returns van effecten en van andere vermogensobjecten

Deel 3: Wijzigende AA in functie van de heersende marktsituatie en de vermogenssamenstelling, diversificatie met vastgoed, met pensioenvermogens, met de eigen zaak

 • Diversificatie met vastgoed
 • Diversificatie door verzekeringen
 • Oplossingen met privé en groep
 • Het gecombineerd effect
 • De eigen zaak
 • Aandelen en / of obligaties als sluitstuk

Deel 4: Toepassingen

Deel 5: Besluiten

 • Stapsgewijs overzicht en conclusies

Deel 6: Beleggingsadvies

Eindtermen

De cursist dient de relatie van de portefeuille in het totaal vermogen van de klant te kunnen duiden en een geïntegreerd advies hieromtrent geven, rekening houdende met de economische actualiteit.