Vennootschappen juridisch-fiscaal

HOOFDSTUK 1: NATUURLIJKE PERSOON OF VENNOOTSCHAP

 • De scheiding van vermogens. Aansprakelijkheid
 • De belasting op winsten
 • Het aantrekken van vermogen
 • De samenwerking met een of meerdere vennoten
 • De continuïteit van de onderneming
 • Het sociaal statuut
 • De administratie
 • Hoe wordt een vennootschap opgericht
 • Aansprakelijkheid van de oprichters, vennoten, beheerders en bestuurders
 • De werking van een vennootschap
 • Einde van de vennootschap

HOOFDSTUK 2: VERGELIJKING VENNOOTSCHAPSVORMEN

Eindtermen

Van de cursist wordt verwacht dat hij kennis en inzicht verschaft in het gebied van vennootschappen. Wanneer kan men best werken met welke vennootschap en waarom.