Sociale zekerheid en pensioenopbouw

HOOFDSTUK 1: BASISPRINCIPES INZAKE SOCIALE ZEKERHEID

 • Het driepijlermodel
 • Rustpensioen (Loontrekkenden, Zelfstandigen, Statutaire ambtenaren)
 • Overlevingspensioen
 • Brugpensioen
 • Werkonbekwaam worden

HOOFDSTUK 2: BEDRIJFSPENSIOENEN-2E PIJLER

 • De tweede en derde pijler
 • De groepsverzekering
 • De individuele pensioenbelofte
 • Interne individuele pensioentoezegging – onderhandse pensioenovereenkomst
 • Externe individuele pensioentoezegging – IPT verzekering
 • Onderhandse pensioentoezegging versus IPT verzekering
 • VAPZ
 • Berekening 80% regel
 • Impact van het RIZIV statuut voor artsen, tandartsen, …

Eindtermen

Van de cursist wordt verwacht dat hij de basisprincipes van het drie pijlersysteem begrijpt. De cursist dient wat betreft het wettelijk pensioen De basisprincipes van de drie stelsels (loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren) begrijpen De pensioenleeftijd van een individu kunnen vaststellen Het niveau van het wettelijk pensioen kunnen situeren Parameters die de financiële leefbaarheid van het wettelijk pensioen beïnvloeden, kunnen duiden De cursist dient wat betreft de tweede pijler (ondernemingspensioen) De verschillende mogelijkheden en limieten voor fiscaal gefaciliteerde aanvullende pensioenopbouw kennen Begrijpen hoe hij ze dient te kaderen als instrument van vermogensopbouw.