De Anti Witwas Wetgeving voor financiële dienstverleners

Laden Evenementen
Wist u dat elke financiële dienstverlener valt onder de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten? Iedereen moet hiervoor aan de FSMA aantonen dat hij aan deze bepalingen voldoet. Zo moet men o.a. een witwasverantwoordelijke aanstellen, die jaarlijks verslag moet uitbrengen. Tevens moeten de verantwoordelijken en de personen in contact komen met de klanten ook kennis hebben van de witwaswetgeving, vermits dit deel uitmaakt deel van de vereiste beroepskennis.
Daarom gaat Alain Claes in deze sessie gaan dieper in op de antiwitwaswetgeving en dan meer bepaald toegespitst op financiële dienstverleners, n.l.
  • Wettelijk kader (en wat legt de FSMA op)
  • Verscherpte code of conduct (wat zijn de praktische zaken die moeten ondernomen worden (vb klantenidentificatie en klantenacceptatie, indeling in risicoprofielen, etc)
  • UBO – wat moet er concreet gebeuren en voor wie?

Voor de detail inhoud van de opleiding verwijzen we u door naar de Uitnodiging.

Inschrijven
Ga naar de bovenkant