Enkele belangrijke topics n.a.v. de hervorming van het erfrecht en huwelijksvermogensrecht (m.i.v. de fiscale impact)

Laden Evenementen

Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen, werd het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht grondig hervormd. Sedert 1 september 2018 zijn deze nieuwe regels in voegen, maar bent u op de hoogte van de mogelijkheden die het nieuwe vermogensrecht heeft gecreëerd? 

In dit seminarie gaan wij nader in op enkele gewijzigde basisprincipes en worden enkele nieuwe rechtsfiguren toegelicht. Deze nieuwigheden worden eerst burgerrechtelijk gekaderd, nadien geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden en tot slot wordt stilgestaan bij hun fiscale impact. 

Zo krijgt u onder meer antwoord op volgende vragen:

  • Wanneer moet ik een verklaring van behoud afleggen? 
  • Op welke wijze kan mijn langstlevende echtgeno(o)t(e) onbelast het vruchtgebruik bekomen op met voorbehoud van vruchtgebruik geschonken goederen? 
  • Welke instrumenten bestaan er om de stiefouder-stiefkind-relatie te ondersteunen?
  • Hoe kan een gedeeltelijke generatiesprong worden gerealiseerd?
  • Welke middelen bestaan er om de koude uitsluiting van een echtgeno(o)t(e) gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen te milderen?
  • Hoe kan een onroerend goed verworven door een ongehuwd koppel later zonder bijkomende kosten terecht komen in de huwgemeenschap?   

Des te meer blijft de houding van Vlabel tegenover enkele belangrijke technieken van vermogensplanning van groot belang. Zo verdiepen wij ons in de houding van Vlabel tegenover de burgerlijke maatschap, het beding van aanwas en de inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door schenking.

Inschrijven
Ga naar de bovenkant