Nieuwe tendensen in vermogensplanning

Laden Evenementen

Jos Ruysseveldt biedt reeds jaren vakkundig advies aan voor familiale vermogensplanning en levert regelmatig zijn bijdrage aan opleidingen en publicaties. Hij is tevens auteur van het boek “Praktijkgids successieplanning 2021-2022” en biedt u de kans om dit boek aan te kopen tijdens dit seminarie aan het voordeeltarief van 250 EUR.

Volgende onderwerpen zullen in dit seminarie uitgebreid aan bod komen:

Nieuw concept ‘vruchtgebruik’

 • omschrijving vruchtgebruik in een nieuw tijdskader
 • vruchtgebruik op vastgoed:
  • afspraak inzake onderhoud, herstellingen,
  • wat met nieuwbouw in het kader van een gesplitste aankoop
  • last tot betaling geldsom als alternatief, controle betaling
  • verfijning via huwelijkscontract, aanwascontact, schenking
 • contractuele omzettingen van vruchtgebruik:
  • in een last tot betaling van een geldsom/lijfrente
  • in lidmaatschapsrechten
 • contractuele uitbreiding van het beschikkingsrecht inzake vruchtgebruik:
  • wat zijn de wettelijke en contractuele beperkingen?
  • wat de mogelijke fiscale gevolgen?
 • de afstand van vruchtgebruik:
  • onder welke vorm kan dit plaatsvinden?
  • wat zijn de fiscale formaliteiten en de mogelijke fiscale gevolgen?

 

Planning aandelen met een voorbehouden vruchtgebruik of lidmaatschapsrechten

 • disproportionele lidmaatschaps- en vermogensrechten van aandelen:
  • in wisselwerking met andere rechtsdomeinen
  • de libellering/modulering in testamenten, aanwas- en schenkingsakten
 • aandachtspunten en keuzemogelijkheden bij de redactie van vennootschapsstatuten of aandeelhoudersovereenkomsten sinds 1 mei 2019:
  • van meervoudig tot zonder stemrecht, stemovereenkomsten
  • winstverdeling
  • aandelenoverdracht
 • fiscale impact van de differentiatie lidmaatschaps- en vermogensrechten van aandelen op de Vlaamse schenk- en erfbelastingen: diverse waarderingsmethodes van aandelen met lidmaatschaps- en vermogensrechten

 

Aanwending alternatieve schenkingstechnieken zonder verplichte registratie

 • de uitbreiding van het concept ‘handgift’ na de invoering van het nieuw boek ‘Goederen’ in het Burgerlijk Wetboek
 • het moduleren, het bepalen van lasten en voorwaarden bij de opmaak van onderhandse documenten of akten inzake onrechtstreekse schenkingen, enkele toepassingstechnieken:
  • de kwijtschelding
  • de verkoop tegen een lage prijs
  • de inbreng zonder creatie nieuwe aandelen
  • de overdracht van rekening-couranten of schuldvorderingen
  • het beding ten behoeve van een derde
 • waar liggen de juridische beperkingen?
 • wat zijn de fiscale gevolgen, telkens getoetst aan een mogelijks fiscaal misbruik en/of simulatie
Inschrijven

 

 

Ga naar de bovenkant